www.wimimzip.fora.pl Forum Index www.wimimzip.fora.pl
Forum kierunku ZIP rok trzeci
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   GalleriesGalleries   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Pytania z NOM
Goto page Previous  1, 2
 
Post new topic   Reply to topic    www.wimimzip.fora.pl Forum Index -> Kosz / Sesja semestr V
View previous topic :: View next topic  
Author Message
M@t




Joined: 06 Dec 2009
Posts: 62
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Fri 23:19, 21 Jan 2011    Post subject:

dobra to ja zaczne:D wydaje mii sie iz 9 pytan dobrze rozxwiazalem jakby ktos znal odpowiedz na 10 to niech zapoda bo tego nie znalazlem

1. Jakie związki są podstawą ceramiki zaawansowanej?
Si3N4, SiC, Al2O3, ZrO2
2. Jakie kationy (2) mogą występować w centrum komórki elementarnej perowskitu?
Ti 4+, Ca 2+
4. Wymienić przykład nietlenkowego wiązania kowalencyjnego w ceramice?
SiC , TiC
3. jakie role spełniaja w strukturze szkła kationy modyfikatory?
wysycają lokalne niedobory ładunku lokując się w lukach więźby, obniżają lepkość o rząd wielkości, obniżają temperature Tg, zwiększają gęstość, tworzą wiązania niemostkowe.
5. Jak rozszerzalność cieplna wpływa na odporność na wstrząsy termiczne ceramiki?
Im większa rozszerzalność cieplna tym mniejsza odporność na wstrząsy
6. Jaka jest przyczyna tego że nie można wytwarzać zwartej ceramiki z czystego tlenku cyrkonu ZrO2
Gdyż wraz z obniżeniem temperatury przechodzi do układu regularnego do bardzo skomplikowanego, wzrasta gęstość. Wraz z przemianą polimorficzną staje się nietrwały, rozsypuje się w proszek.
7. Co jest siłą napędową procesu spiekania.
Zmniejszenie entalpii swobodnej całego układu z powodu zmniejszenia objętości V, powierzchni S, i granic rozdziału B. deltaGT=delta GV+ deltaGB + delta GS.
8. Wymienić przykład (1) ceramiki inżynieryjnej o bardzo wysokim współczynniku odporności na pękanie?
ZrO2.
9. Które materiały ceramiczne mają wysoki moduł sprężystości.
Diament, wolfram?, tlenek glinu polikrystaliczny?
10. wymienić przykład ceramiki którą można stosować na elementy czułe na drgania?
piezoelektryk


The post has been approved 0 times

Last edited by M@t on Sun 21:35, 23 Jan 2011; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
kokosik_69




Joined: 06 Oct 2009
Posts: 85
Read: 0 topics

Helped: 1 time
Warns: 0/5

PostPosted: Sat 12:04, 22 Jan 2011    Post subject:

1.Wymienić rodzaje ceramiki zaawansowanej
ODP. Inżynieryjna , Funkcjonalna, Bioceramika

2. Jaka liczba koordynacyjna ma centralny kation w komórce perowskitu względem jonów tlenowych
ODP. kation o liczbie koordynacyjnej równej 6 (najczęściej tytan, niob, tantal, mangan)

3. Etapy spiekania.
ODP. 1) Początkowy (powstawanie szyjek)
2) Pośredni (sieć wzajemnie przenikających się ziaren i porów)
3) Końcowy (przemiana na skutek zamykania się kanalików – warunkowane kinetycznie)

4. Jakie tlenki (1) należą do grupy modyfikatorów szkła
ODP. SiO2; B2O3; P2O5

5. Wymienić przykład (1) ceramiki tlenkowej o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
ODP. ZrO2

6. Czy przewodnictwo cieplne ma wpływ na odporność na wstrząsy termiczne.
ODP. Im wyższa rozszerzalność cieplna tym mniejsza odporność na wstrząsy termiczne.

7. Dlaczego nie można wyrobić zwartej ceramiki z ZrO2?
ODP. Wraz z obniżeniem temperatury przechodzi z układu regularnego poprzez tetragonalny do jednoskośnego. W niskiej temperaturze ma niską gęstość, która rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Wygrzanie fazy jednoskośnej (najmniej symetrycznej, o najniższej gęstości) powyżej temperatury 1170 C powoduje pękanie.

8. Rodzaje cementu.
ODP. krzemianowy (portlandzki); glinowy; hutniczy.

9. Przykłady ceramiki odpornej na drgania
ODP. piezoelektyki - elektroceramika

10. Przykład ceramiki o największym module sztywności.
ODP. Si3N4 ??


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
ola422




Joined: 14 Oct 2009
Posts: 37
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Sat 16:36, 22 Jan 2011    Post subject:

1.Jaki związek występuje w układzie SiO2-Al2O3?
ODP: Mullit - Jest to składnik ceramiki tradycyjnej. Występuje w porcelanie, cegłach, ogniotrwałych materiałach szamotowych, w układzie Al2O3 – SiO2.

2. Jak można zdefiniować ceramikę?
ODP: Ceramika – złożone związki i roztwory stałe pierwiastków metalicznych i niemetalicznych połączone ze sobą wiązaniem jonowym lub kowalencyjnym (tlenki, azotki, węgliki).

3. Podać różnice między krystalizacją a przejściem stopu w stan szklisty? (TEGO PYT NIEWIEM) napisałam to co znalazłam na necie
Krystalizacja to proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej. Przeprowadza się ją w celu wyodrębnienia związku chemicznego z roztworu.
Stan szklisty – stan skupienia, w którym materia nie posiada uporządkowania dalekiego zasięgu, a jedynie lokalne zagęszczenia materii zwane mikroobszarami, domenami lub klasterami.

4. Od jakich parametrów (2) zależy liczba koordynacyjna kationu? (ZNALAZŁAM TYLKO 1)
ODP: zależy od stosunku promieni jonowych

5. Wymienić cechy charakteryzujące porcelanę?
ODP: Własności porcelany: biały kolor, krucha, mała porowatość, mała nasiąkliwość, dielektryk, wł. indukcyjne, odp. Na wysokie temp. i wstrząs termiczny. Srodki pomocnicze do produkcji: bentonit, fryza szklana, talk, popiół kostny, kamień wapienny.

6. Wymienić materiał ceramiczny o szczególnie niskim współczynniku przewodności cieplnej?
ODP: szkło kwarcowe
Szkło kwarcowe składa się głównie z tlenku krzemu. Jest trudno topliwe. Ma dużą odporność na zmiany temperatury. Cechuje je też dobra przepuszczalność promieni widzialnych. Szkło kwarcowe znalazło sobie zastosowanie w produkcji naczyń laboratoryjnych i elementów aparatury optycznej. Jednak głównie służy do produkcji lamp kwarcowych.

7. przemiana polimorficzna bez zmiany objętości (NIE ZNALAZŁAM DLA SiO2)
alfa trydymit – beta trydymit – gama trydymit

8. Wymienić 3 przykłady ceramiki funkcyjnej? (Tego pytania nie jestem pewna bo babka kazała opisać ceramike FUNKCYJNĄ, podałam to co znalazłam)
Ceramika funkcjonalna: elektroniczna, elektrotechniczna, magnetyczna, piezoelektryczna, jądrowa, kosmiczna, bioceramika.
Podział wg funkcji: dielektryki, piroelektryki, ferroelektryki, piezoelektryki, ceramika optoelektryczna, izolatory, warystory, nadprzewodniki wysokotemperaturowe.

9. Podać przykład związku, który posiada strukturę perowskitu?
ODP:Przykład: CaFeO3

10. Jakie fazy (2) w cemencie portlandzkim wykazują własności wiążące? (NIE ZNALAZŁAM FAZ)
Znalazłam tylko to: Cement portlandzki – składniki wiążące C3S + β-C2S


The post has been approved 0 times

Last edited by ola422 on Sat 16:38, 22 Jan 2011; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
gosiapeterka




Joined: 12 Oct 2009
Posts: 50
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Sat 23:52, 22 Jan 2011    Post subject:

1. Podaj 2 przykłady materiałów gdzie wystepuje mullit
Mullit to składnik materiałów ogniotrwałych i elektroizolacyjnych (tzw. mullitowych), begły, porcelana

2. Podaj związek o wiązaniach kowalencyjno jonowych z udziałem tlenu

???????

3. Podaj związek o strukturze regularnej
ZrO2, SiC, BN

4. Etapy hydratacji cementu
2 C3S+6H= C3S2H3+ 3CH
2 C2S+5H= C2S2H4 + CH
Powstaja fazy C-S-H o zmiennym składzie chemicznym, fazy te początkowo w formie żelu a następnie wydłużonych igieł (rurek) powodują stężenie zaczynu cementowego i wiążąc ziarna kruszywa powodują powstawanie trwałej struktury betonu.

5. Podaj 2 tlenki stabilizujące ZrO2
CaO, MgO

6. Podać minimum 3 sposoby otrzymywania polikryształów ceramiki
-krystalizacja ze stopów,
-krystalizacja szkieł )materiały szkło krystaliczne,
-spiekanie proszków (jednofazowych, z fazą ciekłą, witryfikacja)
-wiązanie chemiczne i hydratacja

7. Co to jest spiekanie?
Spiekanie to podstawowy proces w technologiach otrzymywania materiałów ceramicznych i w metalurgii proszków zachodzące podczas operacji wypalania.
Spiekanie jest procesem w którym zbiór drobnych ziaren (proszek) przekształca się w sposób trwały w lity polikryształ.
Proces zachodzi w temperaturze niższej od temp topnienia podstawowego proszku

8. Własności mechaniczne ceramiki
Poprzez własności mechaniczne rozumie się ich odzew (reakcję) na zewnętrzne obciążenia mechaniczne sprowadzające się do odkształcenia i dekohezji.

9. Przykład ceramiki o wysokiej stałej dielektrycznej
Elektroceramika ?


CZEKAMY NA KOLEJNE ZESTAWY... ! Mruga


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Łukasz




Joined: 27 Oct 2009
Posts: 37
Read: 0 topics

Warns: 0/5
Location: Miasteczko Śląskie

PostPosted: Sun 13:21, 23 Jan 2011    Post subject:

1. Wymień przynajmniej dwa przykłady tworzyw ceramicznych, w których występuje…

2. Wymień przykład wiązania kowalencyjno-jonowego z udziałem tlenu?
SiO
3. Wymień przykład związku ceramicznego o strukturze regularnej?
Tytanian wapnia o wzorze CaTiO3. Jest on rzadkim minerałem wykazującym właściwości dielektryczne i posiadającym strukturę regularną.
4. Wymienić przykład przemiany polimorficznej bez zmiany objętości?
Odp. alfa trydymit, beta trydymit, gama trydymit.
5. Jakie tlenki (co najmniej 2) stabilizują tetragonalny ZrO2?
CaO
6. W jaki sposób (co najmniej 3) można uzyskać polikrystaliczną strukturę ceramiki?
Spiekanie zbioru luźnych ziaren, krystalizacja fazy szklistej, krystalizacja z roztworów, spiekanie reakcyjne.
7. Jakie cechy (wymień 4) opisują strukturę szkła?
Uporządkowana struktura na poziomie zespołu koordynacyjnego, brak struktury krystalograficznej, nietrwałość termodynamiczna, własności izotropowe.
8. Co to jest odporność na wstrząsy termiczne?
Przez odporność na wstrząsy termiczne rozumie się maksymalną różnicę temperatur jaką wyrób może wytrzymać bez spękań tj. maksymalne naprężenia cieplne są równe wytrzymałości materiału.
9. Co definiujemy jako własności mechaniczne ceramiki?
Własności mechaniczne materiałów charakteryzują ich reakcję na obciążenia mechaniczne sprowadzające się do odkształcenia i dekohezji.
10. Wymień przykład ceramiki o wysokiej stałej dielektrycznej?
Ceramika rutylowa (TiO2)

Na pierwsze nie wiem bo nie mam całego pytania ale moze ktoś miał ten sam test i rozwiąże choć te jedno pytanko. Co do reszty to mam nadzieje, że jest dobrze Wesoly

Czekamy na reszte Wesoly


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
beata




Joined: 03 Oct 2009
Posts: 5
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Sun 18:01, 23 Jan 2011    Post subject:

no więc ja miałam dokładnie ten sam zestaw co Ola i szczerze mówiąc mam problem ze znalezieniem odpowiedzi na te same pytania Neutral jedyne co mogę dorzucić to:
1) jeśli chodzi o przykłady ceramiki funkcyjnej - są to: elementy pozycjonujące, pamięć ferroelektryczna, sensory, detektory piroelektryczne.
2) i odnośnie cech porcelany doczytałam się że cechy te zależą od rodzaju porcelany. na wszelki wypadek wrzucam to, co znalazłam: Właściwości porcelany uzależnione są od składu chemicznego oraz temperatury wypalania. Tak więc: porcelana twarda odznacza się dużą wytrzymałością mechaniczną, dobrymi właściwościami dielektrycznymi, jest bardzo mało nasiąkliwa (porowatość otwarta do 0,5%) oraz odporna na działanie czynników chemicznych; porcelana miękka ma mniejszą wytrzymałość mechaniczną i gorsze właściwości dielektryczne niż porcelana twarda, odznacza się natomiast większą przeświecalnością i bielą.

Powodzenia!! Mruga


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
M@t




Joined: 06 Dec 2009
Posts: 62
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Sun 21:49, 23 Jan 2011    Post subject:

działać ludzie dzxialac bo czwartek coraz blizej;]

The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Patti




Joined: 03 Oct 2009
Posts: 51
Read: 0 topics

Helped: 2 times
Warns: 0/5
Location: Katowice

PostPosted: Mon 13:17, 24 Jan 2011    Post subject:

1. Od czego zalezy LK?


2. Przykłady (3)zastosowania ZrO2
ODP.turbiny cieplne, noże kuchenne, pierścienie uszczelniające

3. PLZT
ODP.Są to mareriały do przetwarzania energii cieplnej w elektryczną

4.Przemiany (2) z ubytkiem objętości <?>
ODP. alfa trydymit – beta trydymit – gamma trydymit

5.Jak rozszerzalność cieplna wpływa na wstrząsy termiczne?
ODP. Im większa rozszerzalność cieplna tym mniejsza odporność na wstrząsy termiczne.

6. Składniki cementu portlandzkiego
ODP. Cement portlandzki – składniki wiążące C3S + β-C2S

7.Materialy do przetwarzania energii mechanicznej w elektryczną.
ODP. PZT


The post has been approved 0 times

Last edited by Patti on Mon 13:20, 24 Jan 2011; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
sysia




Joined: 22 Oct 2009
Posts: 15
Read: 0 topics

Warns: 0/5
Location: Katowice

PostPosted: Mon 14:32, 24 Jan 2011    Post subject:

1. Jakie kationy (5) mają podstawowe znaczenie w ceramice
Si, Al, Zr, Mg, Ti
2. Jaka figura geometryczna odpowiada liczbie koordynacyjnej LK = 8
szescian chyba??
3. Wymienić odmiany poliformiczne krzemianu dwu-wapniowego (belitu)
4. Co to jest korund
Al2O3
5. Kiedy w materiałach ceramicznych następuje propagacja pęknięcia.
6. Jaki związek występuje w układzie SiO-Al2O3
Mulit
8. Wymienić warunki konieczne do utworzenia szkła
-2 wielosciany koordynacyjne moga miec jeden wspolny wierzcholek
- jezeli anionem jest tlen O2-, to moze on nalezec najwyzej do dwoch wieloscianow koordynacyjnych
-ilosc narozy wieloscianu powinna byc mniejsza od 6
- co najmniej 3 naroża wieloscianow musza byc polaczone z innymi wieloscianami aby powstala siec przestrzenna
- stosunek promieni kationu do anionu powinien byc 0.3
9. Wymienić przykład ceramiki nietlenkowej o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej (ceramika inżynierska)
ceramika azostkowa, lub ceramika z węglika krzemu
9. Polaryzacja dielektryków
zewnetrzne pole elektryczne o antezeniu E oddziaływujac na dielektryk powoduje powstanie sumarycznego momentu dielektrycznego nazywanego polaryzacja P
10. Jakie efekty makroskopowe towarzyszą procesowi spiekania


moze strachu znajdzie wiecej


The post has been approved 0 times

Last edited by sysia on Mon 14:40, 24 Jan 2011; edited 2 times in total
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
gosiapeterka




Joined: 12 Oct 2009
Posts: 50
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Tue 14:05, 25 Jan 2011    Post subject:

czy ma ktoś jeszcze jakieś zestawy pytań/ odpowiedzi?

z góry DZIĘ-KU-JE-MY za pomoc! Wesoly


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
M@t




Joined: 06 Dec 2009
Posts: 62
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Tue 15:39, 25 Jan 2011    Post subject:

no ludzie tzra dzialac bo czwartek coraz blizej a widze ze to kapke opornie idzie;p

The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
RAFI




Joined: 02 Oct 2009
Posts: 31
Read: 0 topics

Warns: 0/5
Location: DG

PostPosted: Tue 17:36, 25 Jan 2011    Post subject:

Apropo testu sysi i strasznego, mialem to samo i:
2.Lk=8 ja znalazlem ze figura to osmiobok foremny, jezeli zle to poprawic mnie:D
5.Podczas naprężeń wewnętrzych??

Strachu uzupełnij Nasz zestaw:D


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
myszka_0205




Joined: 05 Oct 2009
Posts: 49
Read: 0 topics

Helped: 2 times
Warns: 0/5

PostPosted: Tue 17:39, 25 Jan 2011    Post subject:

LK = 8 to sześcian

The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Dawiddsw




Joined: 12 Oct 2009
Posts: 9
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Tue 18:57, 25 Jan 2011    Post subject:

1.Wymienic rodzaje ceramiki tradycyjnej 
materiaybudowlane, materiały ogniotrwałe, ceramika szlachetna, szkło , cement 
  

2.Jaka liczbe koordynacyjna ma centralny kation w komorce perowskitu wzgledemjonow tlenowych 
6
3.Co to SA zeolity. 
Uwodnione glinokrzemiany sodu, potasu wapnia rzadziej bau. Np. LAZURYT
4.wymienic rodzaje kationow występujących w szkle ich role 
K+ , Ca 2+, Na+ modyfikują wieżbe szkola i wpływają na takie własności jak temp , lepksc , gestosc 

5 Jaki rodzaj pekania wystepuje w wyrobach ceramicznych? 
Głownie kruche, poza tym krucho-plastyczne  i ciagliwe
6.jaki związek wystepuje w układzie MgO-Al2O3? 
spinel
7.Czym roznia się miedzy sobaodmiany polimorficzne (fazy )tego samego związku? 
- budowa krystalograficzna ,wartościowość tkaa sama stopien utlenienia tki sam 

8.Wymienic material ceramiczny o szczególnie niskimwspolczynniku przewodności cieplnej. 
Szkło kwarcowe
9.jak nazywaja się materialy, które wykazujabezoporowyprzeplyw pradu? 
nadprzewodniki
10 Wymienic przykład ceramiki,z ktorej moznawykonac sterownik ido dozownikow tuszu drukarek atramentowych 
  piezoelektryki


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Charlie
Administrator



Joined: 06 Oct 2009
Posts: 58
Read: 0 topics

Helped: 1 time
Warns: 0/5
Location: Sycylia

PostPosted: Tue 20:24, 25 Jan 2011    Post subject:

Zmieniłem mojego posta na początku tematu, wstawiając odpowiedzi.

Pozdrawiam.


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
M@t




Joined: 06 Dec 2009
Posts: 62
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Wed 1:05, 26 Jan 2011    Post subject:

ludzie wzucajcie ze te rozwiazania do testow:d

The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
adiii




Joined: 02 Oct 2009
Posts: 71
Read: 0 topics

Helped: 2 times
Warns: 0/5

PostPosted: Wed 10:40, 26 Jan 2011    Post subject:

Dominiki wŻucił juz za mnie Mat Mruga

The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
MARCIN




Joined: 07 Oct 2009
Posts: 4
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Wed 13:54, 26 Jan 2011    Post subject:

1 Wymienic rodzaje ceramiki zaawansowanej
np optyczna, narzędziowa
2. Jakie zdolnosci posiada jon centralny w komórce perowskitu
3. co to jest trydmit
odmiana polimarficzna kwarcu
4. Podac przyklady zostosowania ceramiki z Al2O3
budownictwo, izolatory,
5. Od jakich parametrów szczeliny zależy współczynnik koncentracji naprężeń
od geometri szczeliny czyli długosc szerokosc
6. Jakie tlenki należa do modyfikatorów szkła (podac 3 )
Mg, Ca, K, Pb
7. 3 materiały o wysokim przewodnictwie fononowym (diament, SiC to napewno)
8. Wymienic przykład ceramiki tlenkowej o bardzo wysokiej wytrzymalosci mechanicznej (powyzej 1000MPa)
ZrO2
9. Jak nazywa się materiały, które wskazuja zmiane rezystancji w polu elektrycznym
warystory.
10. bylo cos o cemencie co wchodzi w jego skład ale dokladnie nie pamietam


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
kubam13




Joined: 25 Oct 2009
Posts: 14
Read: 0 topics

Warns: 0/5

PostPosted: Wed 19:46, 26 Jan 2011    Post subject:

o której jutro piszemy?? Wesoly

The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
anciaa320




Joined: 07 Oct 2009
Posts: 22
Read: 0 topics

Helped: 3 times
Warns: 0/5

PostPosted: Wed 20:04, 26 Jan 2011    Post subject:

Sorki ze dopiero teraz..

1. Jaki jest zwiazek miedzy LK, kationem i jonem:
ODP: LK- to liczba najblizszych sasiadujacych kationów (lub jonów) zalezy od stosunku promieni jonowych

2. Jakie (2) wspólne cechy posiadaja odmiany polimorficzne danego zwiazku?
-odznaczaj sie duza twardoscia,
-nierozpuszczalne w wodzie

3. Wymien 2 przykłady odmian polimorfocznych tl. glinu:
alfa- Al2O3 (korund) i Y- Al2O3 (chyba)

4.Co jest podstawowym składnikiem budowy struktury zwiazków krzemianowych?
SiO2

5.Jakie warunki powinien spełniac zwiazek, aby tworzyc roztwór stały z innym zwiazkiem?
-podobienstwo promieni jonowych,
-taki sam ładunek (stopien utlenienia)
-taka sama struktura krystalograficzna
-nieskonczona rozpuszczalnosc składników w stanie stałym,

6.Z jakiego rodzaju ceraminki szlachetnej wykonuje sie ceramike sanitarną:
-z wyrobów fajansowych

7.Z jakich etapów składa sie proces hydratacji cementu?
Z neta: Po dodaniu wody do cementu i pozostałych składników, mieszanka betonowa zaczyna twardnieć. Wszystkie cementy wiążą i twardnieją pod wpływem wody i w wodzie. Dzięki reakcji chemicznej zachodzącej przy udziale wody powstają między innymi z ziaren cementu uwodnione krzemiany i glinokrzemiany wapnia, które zapewniają połączenie wszystkich składników.
(ale niewiem czy by jej taka odpowiedz pasowała)

8.Które materiały wykazuja zmianę remanentnej(resztkowej) polaryzacji w polu elektrycznym?
-ferroelektryki *

9.Co to jest współczynnik koncentracji naprężeń?
-wynika z parametrów geometrycznych szczeliny, jest to stosunek naprezenia maksymalnego do naprezenia przyłozonego

10. Jakie zjawisko wykorzystuje sie do poprawy odpornosci na pekanie w ceramice cyrkonowej?
(nie mam pojecia..)


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Starosta
Administrator



Joined: 01 Oct 2009
Posts: 342
Read: 0 topics

Helped: 2 times
Warns: 0/5

PostPosted: Mon 20:37, 31 Jan 2011    Post subject:

Pani profesor kazała zwrócić uwagę na:
- modyfikatory szkła tlenki i pierwiastki
- wytrzymałośc termiczna - jak na nią wpływa przewodność cieplna i rozszerzalność - jak oddziaływują

Powiedziała, że o to spyta bo robimy błędy w tym


The post has been approved 0 times
Back to top
View user's profile
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    www.wimimzip.fora.pl Forum Index -> Kosz / Sesja semestr V All times are GMT + 2 Hours
Goto page Previous  1, 2
Page 2 of 2

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin